תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

רבייה וגטטיבית


רבייה וֶגְטַטִיבִית הינה צורת רבייה אל-זיווגית בצמחים.

זהו תהליך שבו נוצרים צמחים חדשים בלי ייצור של זרעים או נבגים. תהליך זה יכול להתקיים באופן טבעי או להתבצע על ידי גננים או חקלאים.

הרבייה הוגטטיבית מתבצעת על ידי התפתחות תאים מגוף הצמח. הרבייה הוגטטיבית מתבצעת בצמחים חד-מיניים, אשר תכונותיהם מאפשרות להם לבצע את התהליך, כלומר הם יש להם יכולת לפתח חלק מגוף הצמח כמו שורש, גבעול, עלה או תאים בודדים, לכדי צמח שלם. 

הריבוי הוגטטיבי נפוץ בחקלאות, בהתערבות חיצונית של האדם. כאשר מדובר בהתערבות חיצונית של האדם ניתן לבצע את הריבוי הוגטטיבי גם בצמחים דו-מיניים, אשר באופן טבעי אינם מסוגלים לבצע רבייה וגטטיבית.

התערבות האדם בתהליך הרבייה מאפשר ריבוי מהיר ומגוון יותר של צמחים, תוך שמירה על תנאים אופטימאליים גם כאשר האקלים או תנאי הסביבה הטבעיים אינם מאפשרים זאת (כאשר מבצעים את התהליך במעבדה).  

כמו כן, התערבות חיצונית של האדם בתהליך הרבייה הוגטטיבית מאפשרת שינוי מאזן הורמונים- הזרקת הורמונים שונים המדכאים או מעודדים צמיחת חלקים שונים בצמח, על מנת לייעל ולטייב את התהליך. 

הריבוי הוגטטיבי מתבצע בצורות הבאות:
  • ריבוי בתרביות רקמה - מתבצע במעבדה, משמש להרביית צמחים שקשה להרבות בדרכים הרגילות.
  • ריבוי וגטטיבי בהברכה - בשיטה זו מכופפים את ענף העץ ושותלים את הקצה העליון שלו באדמה, לאחר מספר ימים הענף יתחיל להוציא שורשים וניתן לחתוך אותו מהגזע ברגע שיש מספיק שורשים חדשים.
  • ריבוי וגטטיבי בהרכבה - חיבור בין רקמותיהם של שני צמחים שונים ליצירת צמח חדש. 
  • ריבוי וגטטיבי בייחורים - ייחור הוא ענף קטן (בגודל עפרון ומטה) המנותק מצמח האם ומצמיח שורשים ענפים ועלים. הייחור יגדל להיות שיבוט בעל גנים זהים לצמח שממנו הוא נלקח.