תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

ריבוי וגטטיבי בהברכה


שיטת ההברכה הינה שיטת רבייה וגטטיבית המאפשרת יצירת צמחים חדשים מהשורשים של צמח האם. 

מקור השיטה וביאורים מפורטים לביצוע הברכה כהלכה מפורטים בעיקר במשנה, בתלמוד הבבלי והירושלמי בסדר זרעים, מסכת כִּלְאַיִם, פרק ט.

הרמב"ם ביאר את כל ההלכות להברכה ולהרכבה בשפה פשוטה וברורה במשנה תורה להרמב"ם, סדר זרעים, מסכת כלאיים.

בשיטת ההברכה תהליך הריבוי הוא כיפוף ושתילת ענף מצמח האם באדמה או בסביבה לחה. לאחר מספר ימים הענף יתחיל להצמיח שורשים חדשים.

ישנן שיטות הברכה שונות:
  • תילול - שיטה המבוססת על יצירת תל מסביב לענפים צעירים.
  • הברכת אוויר - שיטה בה מכניסים קצה ענף למצע לח המאפשר לו הצמחת שורשים.
  • הברכת שלוחות - שיטה המבוססת על פרישה של השורשים בצורה אופקית וגדילת צמחים חדשים משורשים אופקיים אלה.
  • הברכת חוטרים - כאשר צמח האם מצמיח ענפים צדדיים.

שיטות ההברכה השונות מקנות לצמחים סביבה אופטימאלית להצמחת שורשים חדשים. לאחר הצמחת השורשים ניתן לנתק את הענף ולשתול אותו בנפרד כצמח חדש.