תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

אלוניים


משפחת האלוניים (שם מדעי :Fagaceae , ידועה גם בשם אשוריים) כוללת 10 סוגים המכילים כ-900 מינים של שיחים ועצים, ירוקי עד ונשירים.

הצמחים במשפחת האלוניים מתאפיינים בעלים פשוטים עם ורידים בדוגמת נוצה,  ופירות (בלוטים) שמכילים בין 1-7 זרעים עטופים בקליפה קוצנית בצורה של כוס ובדוגמת קשקשים המקיפה את האגוז בצורה חלקית או מלאה.

סוגים נפוצים בישראל ממשפחת האלוניים:

הסוג המוכר ביותר במשפחה זו הוא הסוג אלון שכולל כ-600 מינים מתוך המשפחה, האלון מניב פרי המכיל בדרך כלל זרע אחד ונקרא בלוט. קליפתו של הבלוט ברוב האלונים יוצרת כוס שמכילה אגוז אחד.

עוד סוג בולט בארצנו הוא סוג הערמון המכיל 8 מינים  המשגשגים בעיקר באיזורים הממוזגים של צפון מזרח אסיה, דרום מערב אסיה, מזרח אירופה, ומזרח צפון אמריקה, העץ מניב ערמונים המשמשים לאכילה ולייצור יין ואף משמש ליצור רהיטים.

הסוג השלישי שנפוץ גם בישראל הוא האשור והוא מכיל כ-10 מינים והביא מאחד האיזורים הממוזגים של צפון מזרח אסיה, דרום מערב אסיה, אירופה או מזרח צפון אמריקה.

למספר רחב של צמחים מהמשפחה יש ערך כלכלי רב. מינים רבים של עצי אלון, ערמונים, ואשור משמשים בדרך כלל כעצים לרצפות, ריהוט, ארונות, וחביות יין. קיימים מספר עצום של שימושים הנעשים רק מקליפת עץ האלון כמו פקקים לבקבוקי יין ,סוליות לנעליים ועוד.

סוגים ממשפחת האלוניים שלא נפוצים בישראל ואין להם שם בעברית:
  • Castanopsis - מכיל כ 125-130 מינים ונפוץ בדרום מזרח אסיה.

  • Golden chinkapins - מכיל שני מינים נפוץ במערב ארה"ב.

  • Colombobalanus - מכיל מספר קטן של מינים ונפוץ בצפון דרום אמריקה, המינים הועברו מהסוג Trigonobalanus.

  • Formanodendron - מכיל שלושה מינים של עצים ירוקי עד הקשורים לאשור והערמון. המינים מפוזרים באופן נרחב בצפון ודרום אמריקה ובדרום מזרח אסיה.

  • Lithocarpus - מכיל כ 330-340 מינים, גדל באיזורים החמים והממוזגים באסיה הטרופית

  • Trigonobalanus - שלושה מינים של עצים ירוקי עד נפוצים בדרום מזרח אסיה

  • Cyclobalanopsis subgenus  - מספר לא ידוע של מיני עצי אלון ננסיים הנפוצים בסין.