תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

אשחריים


משפחת האשחריים (שם מדעי: Rhamnaceae) היא משפחה קוסמופוליטית של צמחים השייכים למחלקת הדו פסיגיים-קדומים ומונה 58 סוגים הכוללים בערך 900 מינים.

הצמחים הנמנים במשפחת האשחריים הם עצים, מטפסים או שיחים לפעמים עם קוצים ופרחים בולטים,לעתים נדירות הם צמחים עשבוניים. לחלק מהמינים יש פירות ובחלק קטן נעשים שימושים רפואיים.

הסוגים המייצגים את משפחת האשחריים בישראל:

  • אשחר (שם מדעי: Rhamnus)
  • אשחרית (שם מדעי : Sageretia)
  • אשמר (שם מדעי : Paliurus)
  • שיזף (שם מדעי: Ziziphus)