תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

גומאיים


משפחת גומאיים (בכתיב חסר "משפחת גמאיים" ,שם מדעי : Cyperaceae )היא משפחה של צמחים חד פסיגיים פורחים המכונים גם בשם ססקיה, המשפחה גדולה ומונה 109 סוגים הכוללים כ-5500 מינים.

הצמחים הנמנים במשפחת הגומאיים הם בדרך כלל עשבוניים ונפוצים באיזורים לחים ורטובים כמו נחלים וביצות.

סוגים נפוצים בישראל ממשפחת הגומאיים:
  • אגמון (שם מדעי : Scirpus)
  • גומא (שם מדעי : Cyperus)
  • גלדן (שם מדעי : Ceperus)
  • אחיגמא‮‬ (שם מדעי : Schoenus)
  • בצעוני‮‬ (שם מדעי : Eleocharis)
  • כריך‮‬ (שם מדעי : Carex)
  • מכבד‮‬(שם מדעי : Cladium)
  • עליעב‮‬(שם מדעי : Fimbristylis)
  • פואירנה‮‬ (שם מדעי : Fuirena)