תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

זיפניים


משפחת הזיפניים (שם מדעי: Boraginaceae) כוללת סוגי צמחים עשבוניים, שיחניים או עצים. 

בארץ ישראל ישנם כ- 29 סוגי צמחים, הכוללים כ- 76 מינים. 

מקור השם "זיפניים" הוא ממבנה הצמחים הנמנים עם משפחה זו, אשר בדרך כלל מכוסים זיפים או שערות בחלקי הצמח השונים. 

מבנה הצמח:

הגבעול בעל מבנה עגול, ועליו מסודרים העלים לסירוגין. 

ברוב הצמחים במשפחת הזיפניים העלים הינם פשוטים, בעלי שפה תמימה. 

הפרחים הינם דו-מיניים, לרוב בעלי מבנה נכון (בעלי סימטריה במישורים רבים) או בלתי נכון (בעלי סימטריה בשני מישורים בלבד). הפרח בעל 5 עלי גביע בדרך כלל, בחלק מהצמחים עלי הגביע מאוחים ובחלק מופרדים. כמו כן ישנם 5 עלי כותרת, ו-5 אבקנים. 

הצמחים הם בעלי שחלה עילית. 

תפרחת הצמחים קרויה "עקרבית" בשל מבנה הכפוף לאחור. 

החשיבות הכלכלית של משפחת הזיפניים:

משפחת הזיפניים היא בעלת חשיבות נמוכה לאדם וכן בעלת חשיבות כלכלית פחותה ביחס למשפחות אחרות בגודל זהה. למרות זאת, ישנם מספר צמחים בעלי חשיבות גבוהה יותר, הידועים כצמחי מרפא, כמו המין "בוראג רפואי" המשמש להורדת חום והרגעה, וצמחים המשמשים בגינון למטרות נוי, כמו המינים "זכריני", "עכנאי", "עוקץ" ו"עקרב", בשל צבעם הכחול- צבע שאינו נפוץ בצמחי נוי אחרים. 

ישנם מיני צמחים ממשפחת הזיפניים המשמשים לצביעה, כמו בן השיח "אלקנת הצבעים", אך רק בתעשייה המסורתית (לא בהיקף רחב). 

חשיבות משפחת הזיפניים בחקלאות ובצמחיית ארץ ישראל:

על פי מספר המינים, משפחת הזיפניים הינה העשירית בחשיבותה בצמחיית ארץ ישראל. 

מיני הצמחים הנמנים עם המשפחה נפוצים בכל חלקי הארץ וגדלים במגוון בתי גידול. 

הצמחים גדלים בעיקר בשטחים יבשים, בנוף עשבוני פתוח. מין אחד בלבד, "ערף המדבר" השונה בתכונות רבות משאר הצמחים במשפחה, גדל במקומות לחים. 

ישנם מינים נדירים ממשפחת הזיפניים אשר בעלי חשיבות רבה מאחר והם אנדמיים לארץ ישראל, כלומר ארץ ישראל הינה גבול התפוצה שלהם. 

הצמחים ממשפחת הזיפניים ידועים כמרחיקי מזיקים מסוגים שונים, ומכאן חשיבות גבוהה נוספת למשפחה. 

מינים ממשפחת הזיפניים הנפוצים בארץ ישראל:
 • גופנן המדבר
 • עוקץ עקרב ריחני
 • עוקץ עקרב אפור
 • לפית סיני
 • הילל מבריק
 • גלעינית עבת עוקץ
 • ארנבית צרת עלים
 • סומקן חרמוני
 • עכנאי יהודה
 • צמרורת בואסיה
 • לשון פר מזרחית
 • נוניאה קהה
 • זכריני מופשל
 • עוקץ עקרב צהוב
 • עוקץ עקרב מדברי
 • עוקץ עקרב אירופי
 • שניין קטן
 • הילל מקומט
 • גלעינית זעירת פרחים
 • סומקן מעוצה
 • מציץ סורי
 • עכנאי שרוע
 • צמרורה אפריקנית
 • לשון פר סמורה
 • נוניאה פלשתית
 • זכריני זקוף עוקצים
 • עוקץ עקרב בשרני
 • עוקץ עקרב גלוני
 • גלעינון החוף
 • שניין שכני
 • הילל קטן
 • גלעינית השדה
 • סומקן  דוקרני
 • דונגית ארץ ישראלית
 • אלקנה סמורה
 • צמרורת אהרנברג
 • לשון פר איטלקית
 • נוניאה נאה
 • זכריני מאונקל
 • עוקץ עקרב ארם צובא
 • עוקץ עקרב שרוע
 • מגסטומה זעירה
 • רושליה דו זרעית
 • לשון כלב כרתית
 • ארנבית הצבעים
 • סומקן המשי
 • עכנאי נאה
 • אלקנת הצבעים
 • לשון פר מצויה
 • לשון שור נגבית
 • נוניאה כרסנית
 • זכריני מסועף
 • עוקץ עקרב שעיר
 • עוקץ עקרב ים מלחי
 • בר עכנאי שיחני
 • חספסת שרועה
 • לשון כלב הררית
 • ארנבית זיפנית
 • סומקן ענקי
 • עכנאי מגובב
 • אלקנת הגליל
 • לשון פר מצרית
 • תכלתן מזרחי
 • בטנונית שעירה
 • עוקץ עקרב שעיר פרי
 • עוקץ עקרב עגול עלים
 • לפית שיכנית
 • הילל חרמוני
 • סולננתה האבקנים
 • האנבית שרועה
 • סומקן אהרונסון
 • עכנאי זיפני
 • אלקנה מזרחית
 • לשון פר מדברית
 • סינפיטון ארץ ישראלי
 • לשון שור מגובבת