תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

חלמיתיים


משפחת החלמיתיים (שם מדעי: Malvaceae) מחולקת ל-9 תתי משפחות עם כ-196 סוגים הכוללים 4225-4300 מינים. משפחה זו כוללת את הבמיה, כותנה וקקאו הידועים.

ממשפחת החלמיתיים כוללת מספר מינים המשמשים לרפואה או לחליטות תה. רוב המינים בעיקר צימחי נוי הנפוצים בפארקים, גינות ומרחבים, לחלק קטן מהמינים יש חשיבות כלכלית גבוהה. מספר סוגים נפוצים בנוף הארצישראלי, חלקם גדלים בר וחלקם צמחים תרבותיים המגודלים בגינות נוי ובחקלאות.

תתי המשפחות
 1. שם מדעי:Byttnerioideae כולל 26 סוגים, 650 מינים,הנפוצים בעיקר בדרום אמריקה
 2. שם מדעי : Grewioideae כולל 25 סוגים הכוללים 770 מינים
 3. שם מדעי:Sterculioideae כולל 12 סוגים עם 430 מינים.
 4. שם מדעי : Tilioideae כולל שלושה סוגים שבהם כ-50 מינים הנפוצים באזורים הממוזגים בצפון ומרכז אמריקה
 5. שם מדעי : Dombeyoideae כולל 20 סוגים שבהם כ 380 מינים הנפוצים בעיקר במיוחד במדגסקר
 6. שם מדעי : Brownlowioideae כולל שמונה סוגים הכוללים 70 מינים.
 7. שם מדעי : Helicteroideae כולל 12 סוגים שבהם 10 עד 90 מינים, טרופיים נפוצים במיוחד בדרום מזרח אסיה
 8. שם מדעי : Malvoideae מונה 78 סוגים הכוללים 1,670 מינים הנפוצים באיזורים הממוזגים והטרופיים
 9. שם מדעי : Bombacoideae מונה 12 סוגים הכוללים 120 מינים של צמחים טרופיים הנפוצים בעיקר באפריקה ובאמריקה
סוגים ממשפחת החלמיתיים הנפוצים בישראל:
 • אבוטילון (שם מדעי : Abutilon) - מונה מספר מינים המשמשים לנוי ומספר צמחים עשבוניים ש"מזיקים" לחקלאות בארץ.
 • אבלמוסקוס (שם מדעי : Abelmoscus) - המין "אבלמוסקוס" העשבוני נפוץ רק כצמח נוי בישראל.
 • אנודה (שם מדעי : Anoda) - נפוץ בר בלבד.
 • אליוגינה (שם מדעי : Alyogyne) - מציג 2 מינים המשמשים כשיחי נוי.
 • בת-חלמית (שם מדעי : Malvella) - נפוץ בר בחבלים הים תיכוניים של ישראל.
 • ברכיכיכיטון - מינים תרבותיים בישראל הם ברכיכיטון אדרי, ברכיכיטון דו-גוני וברכיכיטון צפצפתי.
 • דבוקית (שם מדעי : Malvaviscus) - השיח "דבוקית מעוצה" משמש רק לנוי, הסוג לא נפוץ בר בישראל.
 • היביסקוס (שם מדעי : Hibiscus) - מציג צמחי בר ונוי.
 • חוטמית (שם מדעי : Alcea) - נפוצה בר ובגינות נוי, מין עשבוני נפוץ הוא חוטמית תרבותית.
 • חלמית (שם מדעי : malva) - עשבים חד שנתיים ורב שנתיים הגדלים בר בלבד. המינים הנפוצים הם חלמית גדולה וחלמית מצויה.
 • כותנה (שם מדעי :  Gosypium) - משמשת לחקלאות, לא גדלה בר בישראל.
 • עוגית (שם מדעי : Kitabelia) - מונה מספר מיני עשבים רב שנתיים.
 • סידה (שם מדעי : Sida) - שיחים עשבוניים בגובה בינוני שפלשו לארץ וגדלים בר.
 • לגונריה (שם מדעי : Lagunaria) - מציג את העץ "לגונריית פטרסון" המשמש לנוי.
 • מעוג (שם מדעי : Lavatera) - מציג מספר מינים הגדלים בר ומספר מינים המשמשים לנוי
 • נטופית (שם מדעי : Althaea) - שלושה מינים נפוצים בר בישראל
 • שנווית (שם מדעי : Anisodontea) - השיח שנווית מחוספסת משמש כצמח נוי בישראל.