תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

נמטודות


נֶמָטוֹדוֹת הם קבוצת תולעים נימיות המכילה מעל ל-28,000 מינים ומתוכם כ-16,000 מינים סווגו כטפילים.

 קבוצת התולעים הנימיות נפוצה בעיקר באיזורים לחים ורטובים כמו בריכות וקרקעות טרופיות.

בתמונה הראשית - פגיעת נמטודות בשורש סולנום העגבנייה