תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

צמחים מוגנים


בסוף שנת 1964 נחקק חוק להגנת צמחיית הבר בישראל. החוק הצמחים המוגנים הוצע כדרך להגנה על צמחיית ישראל והצליח להגן על מינים רבים של עצים, פרחים ושיחים שהיו בסכנת הכחדה.

היום כ-10% ממיני הצמחים בארץ ישראל מוגנים על פי חוק ורשימת הצמחים המוגנים ממשיכה לגדול עם השנים.

  • אין לקטוף צמח בר מוגן אלא אם כן הוא נשתל על ידי האדם, כיום הקנס על קטיפת צמח מוגן עומד על 490 ש"ח.
  • אין לסחור בפרי של צמח מוגן אלא אם כן הוא נשתל על ידי אדם.
  • השרשת צמחיית הארץ כחלק ערכי במודעות החל מגני הילדים.
  • לרשימת הצמחים המוגנים יכנסו רק מינים שהגיעו לארץ ישראל בצורה טבעית.

על תפקיד ניהול רשימת הצמחים המוגנים, החינוך וההסברה אחראית בהצלחה רבה החברה להגנת הטבע ועל האכיפה אחראים משטרת ישראל ופקחי רשות הטבע והגנים. 

למרות שהקנס על פגיעה בצמח מוגן עומד על 490 ש"ח לעיתים הוא מוכפל בהתאם לכמות שנקטפה. 
לדוגמא: בדצמבר 2011 תושב הצפון נתפס על ידי שוטרי משטרת ישראל ופקחי רשות הטבע והגנים כשברכבו 400 ק"ג של פרחים מוגנים ממין עכובית הגלגל, שופט בית משפט השלום בקצרין גזר עליו קנס מרתיע בסך של 7,000 ש"ח ותנאי בסך 15,000 ש"ח למשך 3 שנים.

לרשימת הצמחים המוגנים מצורפת רשימה של "צמחים אדומים" שרובם פרחים ושיחים הנמצאים בסכנת הכחדה.

רשימת הצמחים המוגנים בישראל:

שם מדעי

שם

רמת הגנה

Pyrus syriaca

אגס סורי

מין

Paeonia mascula

אדמונית החורש

מין

Acer syriacum

אדר סורי

מין

Acer monspessulanum subsp. Microphyllum

אדר קטן עלים

מין

Rhus tripartita

אוג קוצני

מין

Ulmus minor subsp. Canescens

אולמוס שעיר

מין

Pinus halepensis

אורן ירושלים

מין

Majorana syriaca

אזוב מצוי

מין

Spartium junceum

אחירותם החורש

מין

Lycium depressum

אטד רב פרחים                

מין

Iris

אירוס

סוג

Pistacia atlantica

אלה אטלנטית

מין

Pistacia palaestina

אלה ארצישראלית

מין

Quercus libani

אלון הלבנון

מין

Quercus ithaburensis

אלון התבור

מין

Quercus boissieri

אלון התולע

מין

Quercus calliprinos

אלון מצוי

מין

Quercus cerris

אלון שסוע

מין

Rhamnus dispermus

אשחר דו-זרעי

מין

Rhamnus libanotica

אשחר הלבנון

מין

Rhamnus punctata

אשחר מנוקד

מין

Rhamnus alaternus

אשחר רחב-עלים

מין

Tamarix

אשל

סוג

Matricaria

בבונג

סוג

 Butomus umbellatus

בוציץ סוככני

מין

Ulmus

בוקיצה / אולמוס

סוג

Scilla cilicica

בן-חצב החורש

מין

Scilla hyacinthoides

בן-חצב יקינטוני

מין

Vicia tenuifolia

בקיה דקת-עלים

מין

Phillyrea latifolia

בר-זית בינוני

מין

 Brunnera orientalis

ברונרה מזרחית

מין

 Fritillaria

גביעונית

סוג

 Cyperus papyrus

גומא פפירוס

מין

Grewia villosa

גרויה שעירה                  

מין

Geranium libani

גרניון הלבנון

מין

Geranium tuberosum

גרניון הפקעות

מין

Cerasus prostrata

דובדבן שרוע

מין

Platanus orientalis

דולב מזרחי

מין

Hyphaene thebaica

דום מצרי

מין

Helichrysum sanguineum

דם-המכבים האדום

מין

Adonis aleppica

דמומית ארץ ישראלית

מין

Centaurea crocodylium

דרדר גדול-פרחים

מין

Centaurea cyanoides

דרדר כחול

מין

Myrtus communis

הדס מצוי

מין

Rosa pulverulenta

ורד דביק

מין

Rosa canina

ורד הכלב

מין

Balanites aegyptiaca

זקום מצרי

מין

Cotoneaster racemiflorus

חבושית המטבעות

מין

Pancratium

חבצלת

סוג

Centranthus longiflorus

חד-אבקן אדום

מין

Eriolobus trilobatus

חוזרר החורש

מין

Periploca aphylla

חלביב רותמי

מין

Sternbergia clusiana

חלמונית גדולה

מין

Urginea maritime

חצב מצוי

מין

Ceratonia siliqua

חרוב מצוי

מין

Lathyrus spathulatus

טופח הגליל

מין

Cynomorium coccineum

טופל אדום

מין

Lonicera

יערה

סוג

Hyacinthus orientalis

יקינטון מזרחי

מין

Ixiolirion tataricum

כחלית ההרים

מין

Cercis siliquastrum

כליל החורש

מין

Anemone coronaria

כלנית מצויה

מין

Alisma

כף הצפרדע

סוג

Crocus

כרכום

סוג

Dipcadi erythraeum

כתריים אדמדמים

מין

Styrax officinalis

לבנה רפואי                   

מין

Antirrhinum majus

לע-הארי הגדול

מין

Moringa peregrina

מורינגה רתמית                

מין

Smyrnium connatum

מורית קלוטה

מין

Viburnum tinus

מורן החורש

מין

Fraxinus syriaca

מילה סורית

מין

Celtis australis

מיש דרומי

מין

Michauxia campanuloides

מישויה פעמונית

מין

Maerua crassifolia

מרואה עבת עלים            

מין

Salvia indica

מרווה כחולה

מין

Salvia fruticosa

מרווה משולשת

מין

Salvia multicaulis

מרווה רחבת-גביע

מין

Salvia dominica

מרווה ריחנית

מין

Nuphar luteum

נופר צהוב

מין

Ranunculus asiaticus

נורית אסיה

מין

Ranunculus ficaria subsp. Ficariiformis

נורית הלב

מין

Ranunculus peltatus

נורית המים

מין

Ranunculus sphaerospermus

נורית כדורית

מין

Ranunculus trichophyllus

נורית נימית

מין

Ranunculus saniculifolius

נורית עגולת-עלים

מין

Ranunculus constantinopolitanum

נורית קושטא

מין

Nymphaea alba

נימפאה לבנה

מין

Nymphaea caerulea

נימפאה תכולה

מין

Narcissus

נרקיס

סוג

Cocculus pendulus

סהרון משולשל

מין

Orchidaceae

סחלביים

משפחה

Gladiolus

סייפן

סוג

Salvadora persica

סלוודורה פרסית

מין

Aristolochia billardierei

ספלול הגליל

מין

Aristolochia sempervirens

ספלול החורש

מין

Aristolochia paecilantha

ספלול ססגוני

מין

Hydrocotyle

ספלילה

סוג

Colchium

סתוונית

סוג

Limonium

עדעד

סוג

Crategus

עוזרר

סוג

Asphodeline lutea

עיריוני צהוב

מין

Asphodeline brevicaulis

עיריוני קצר

מין

Gundelia tournefortii

עכובית הגלגל

מין

Eleagnus angustifolia

עץ-השמן המכסיף

מין

Ruscus aculeatus

עצבונית החורש

מין

Salix alba

ערבה לבנה

מין

Salix acmophylla

ערבה מחודדת

מין

Eremurus libanoticus

עריר הלבנון

מין

Juniperus  

ערער

סוג

Cordia sinensis

ערף המדבר

מין

Ficus pseudo-sycomorus

פיקוס בת-שקמה

מין

Ficus sycomorus

פיקוס השקמה

מין

Glaucium aleppicum

פרגת ארם-צובא

מין

Hypericum hyssopifolium

פרע אזובי

מין

Haloxylon persicum

פרקרק פרסי                    

מין

Calotropis procera

פתילת-המדבר הגדולה

מין

Tulipa

צבעוני

סוג

Gonocytisus pterocladus

צלען הגליל

מין

Capparis decidua

צלף רותמי

מין

Dianthus monadelphus subsp. Judaicus

צפורן יהודה

מין

Dianthus pendulus

צפורן משולשל

מין

Dianthus sinaicus

צפורן סיני

מין

Populus euphratica

צפצפת הפרת

מין

Satureja thymbra

צתרה ורודה

מין

Thymbra spicata

צתרנית משובלת

מין

Coridothymus capitatus

קורנית מקורקפת

מין

Arbutus andrachne

קטלב מצוי

מין

Colutea

קרקש

סוג

Retama raetam

רותם המדבר

מין

Rheum

ריבס

סוג

Cyclamen coum

רקפת יוונית

מין

Cyclamen persicum

רקפת מצויה

מין

Genista fasselata

רתמה קוצנית                

מין

Equisetum telmateia

שבטבט גדול

מין

Calligonum comosum

שבטוט מצויץ

מין

Allium ampeloprasum

שום גבוה

מין

Allium nigrum

שום שחור

מין

Glycyrrhiza glabra

שוש קרח

מין

Lilium candidum

שושן צחור

מין

Prunus ursina

שזיף הדוב

מין

Ziziphus

שיזף

סוג

Vitex agnus castus

שיח אברהם המצוי           

מין

Acacia albida

שיטה מלבינה

מין

Acacia tortilis

שיטה סוככנית

מין

Acacia raddiana

שיטה סלילנית

מין

Acacia gerrardii subsp. Negevensis

שיטת הנגב

מין

Paliurus spina-christi

שמיר קוצני

מין

Amygdalus

שקד

סוג

Filicinae 

שרכניים

מחלקה

Lupinus pilosus

תורמוס ההרים

מין

Lupinus angustifolius

תורמוס צר עלים

מין

Phoenix dactylifera

תמר מצוי

מין

 

קישורים חיצוניים

 עזרו לנו לסיים את רשימת הצמחים המוגנים. האתגר הקשה ביותר הוא השגת תמונות. במידה ויש לכם תמונות שיכולות לתרום, בבקשה פרסמו אותם בפורומים.