תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

אספרגיים


משפחת האספרגיים (שם מדעי : Asparagaceae) מכילה שיבעה תת משפחות המונות יותר מ- 500 סוגים ומעל ל-30,000 מינים של צמחים בשרניים.

תת המשפחות שבמשפחת האספרגיים
  1. יקינתוניים (שם מדעי: Hyacinthaceae) המין יקינתון מזרחי נפוץ בר ביישראל והוא צמח מוגן.

  2. נרקיסיים (שם מדעי : Amaryllidaceae) עשרות סוגים מייצגים את המשפחה בישראל.

  3. סחלביים (שם מדעי :orchidaceae) כל הצמחים בתת משפחת הסחלביים נכללים ברשימת הצמחים המוגנים.

  4. עצבוניתיים (שם מדעי :Ruscaceae) כוללת את הסוג עצבונית שנפוץ בישראל.

  5. אגביים (שם מדעי : Agavaceae) כוללת את הסוג אגבה הנפוץ מאוד בישראל.

  6. אספרגואידיים (שם מדעי : Asparagoideae) תת המשפחה הכוללת את הסוג האספרג.

  7. ברודיאיים(שם מדעי : Brodiaeoideae) - תת משפחה הכוללת 12 סוגי גיאופיטים, בישראל הסוג ברודיאה נפוץ כצמח תרבותי.