תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

אורגניזם


יצור (שם מדעי: אורגניזם) הוא למעשה כל דבר שהוא חי ובעל תא אחד לפחות. האורגניזם משתייך לטבע ולו היכולת להתרבות, לקיים חילוף חומרים ולהתקיים בכוחות עצמו.

יחד עם זאת, קיימים אורגניזמים אשר לא יכולים להתקיים בכוחות עצמם אלא רק כאשר הם לוקחים חלק מתוך מושבה (למשל-דבורת הדבש).

קיימות שלוש על-ממלכות, אשר לתוכן מתחלקים כלל האורגניזמים. העל-ממלכות הן - חיידקים אמיתיים, חיידקים קדומים ו-איקריוטים.

יכולתו של האורגניזם לקיים סביבה פנימית קבועה נקראת הומאוסטזה. קיומה של ההומאוסטזה מתאפשר ע"י חילוף חומרים.
בנוסף, כל אורגניזם מבצע רגולציה (אסדרה) בין סביבתו הפנימית לבין סביבתו החיצונית. כאשר סביבתו החיצונית משתנה, הוא נלחם לייצב את הסביבה הפנימית.
מבחינת אבולוציה, כל אורגניזם יודע לייצר את שכמותו. אותו האורגניזם אינו יכול לייצר סוגים אחרים שונים ממנו.

במשך שנים רבות, קיימת מחלוקת בנוגע להיות הנגיף (וירוס) אורגניזם. הוירוס אמנם מכיל חומרים גנטיים המאפשרים לו להתרבות בתוך התא הפונדקאי, אך מאידך אינו מקיים חילוף חומרים ואינו מתרבה מחוץ לאותו תא פונדקאי.
הוירוסים מכילים חומצת גרעין, מעטפת ליפידית וכמה חלבונים בלבד. לכן, על פי רוב האמונות אין הוירוס נחשב לאורגניזם.

אורגניזם-על

ידוע גם כ-סופר אורגניזם, הוא למעשה אורגניזם שמורכב מכמה אורגניזמים אחרים עצמאיים, כמו למשל כוורת דבורים. 
למרות עצמאותם של האורגניזמים המרכיבים את ה-סופר אורגניזם, הם אינם יכולים להתקיים ואינם יכולים להתרבות כאשר הם לבד. עיקר פועלם הוא עבודה משותפת על מנת לשמור על הקבוצה. גם קן נמלים, שבו רק המלכה יכולה להתרבות, אותה מלכה אינה מסוגלת לשרוד אם תהיה לבדה ולכן תפקידן של יתר הנמלים הוא לאפשר למלכה לחיות. 

דוגמאות נוספות

  • מושבות של החולד העירום
  • שוניות אלמוגים
  • מושבות נמלים
  • כוורת דבורים/צרעות