תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

שלהבית


שלהבית (שם מדעי : Phlomis)  היא סוג המונה כ 100 מינים של צמחים עשבוניים ושיחים במשפחת השפתניים

מיני שלהבית נפוצים בר בישראל
  • שלהבית אשונה (שם מדעי : Phlomis rigida)
  • שלהבית דביקה (שם מדעי : Phlomis viscosa)
  • שלהבית הגלגל (שם מדעי : Phlomis pungens)
  • שלהבית המדבר (שם מדעי : Phlomis platystegia)
  • שלהבית הכלאיים (שם מדעי : Phlomis pungens)
  • שלהבית הררית (שם מדעי : Phlomis brevilabris)
  • שלהבית צהובת-עלים (שם מדעי : Phlomis chrysophylla) 
  • שלהבית סורית (שם מדעי : Phlomis syrica)
  • שלהבית קורדית (שם מדעי : Phlomis kurdica)
  • שלהבית קצרת שיניים (שם מדעי : Phlomis brachyodan)