תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

גינון אורגני


גינון אורגני הינו גישת תכנון הקמה ותחזוקה של גינות פרי, ירק ונוי, גישת הגינון האורגני כוללת מספר חוקים וקווים מנחים לתכנון ותחזוקת הגינה.

היעד העיקרי בהקמת גינה אורגנית הוא ליצור מרחב שבו קיימת מערכת אקולוגית עצמאית ויציבה ללא שימוש בחומרים כימיים להדברת מזיקים או לדישון האדמה. על הגנן לדמות את תנאי הגן לתנאים של המקום שממנו הצמח הגיע.

דישון האדמה מתבצע באמצעות דשנים אורגנים כמו קומפוסט וזבל אורגני שבדרך כלל מיוצרים על ידי הגנן שמטפח את הגינה האורגנית. האדמה בגינה אורגנית מאווררת היטב בזכות שלשולים שחיים בהרמוניה עם הזבל האורגני והופכים את האדמה באופן תמידי, זאת אומרת שאין צורך לעדר ולקלטר את האדמה בגינה.

קטילת המזיקים בגינה אורגנית מתבצעת בדרך כלל באמצעות אוייבים טיבעיים שלא פוגעים בצמחיית הגינה אך פוגעים במזיקים. בחקלאות הישראלית נעשה שימוש נרחב בדבורים ובחיפושיות מסוג מושית השבע (פרת משה רבנו) שקוטלות בנחרצות כנימות עלה ועוד מיני מזיקים קטנים.

ההתמודדות עם מחלות צמחים בגינה אורגנית קשה יותר, מחלות שוכנות קרקע כמו דוררת או כימשון הן הקשות ביותר ומטופלות בדרך כלל באמצעות חיטוי סולארי שעשוי לקחת עד לשנה שלמה.

בגלל שההתמודדות עם מחלות צמחים בגישה האורגנית קשה מאוד יש להקפיד לעבוד עם כלי עבודה נקיים, להכניס לגינה רק צמחים בריאים ולהשקות במים נקיים.

הקפדה על שלושת הכללים הללו תשמור על גינה בריאה ונקיה ממחלות קשות שלעיתים מצריכות טיפול כימי שיהפוך את הגינה מגינה אורגנית לגינה רגילה.

בגישת הגינון האורגני מתכננים ומתחזקים בדרך כלל גינות פרי וירק אך גינות נוי רבות מתנהלות בצורה זו. בגינת נוי אורגנית אפשר להינות ממגוון רחב של ציפורים פרפרים ומיני חיות שלא היו מבקרות בגינה שופעת בריסוסים ובדשנים כימיים.