תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

יקינתוניים


יקינתוניים (שם מדעי : Scilloideae) היא התת משפחה הגדולה במשפחת האספרגיים. התת משפחה יקינתוניים מונה כ-40 סוגים הכוללים כ-1000 מיני גיאופיטים.

מינים רבים מתת המשפחה יקינתוניים נפוצים בצמחיית ישראל, רובם צמחים מוגנים.

  1. בן חצב - מינים מייצגים את הסוג כצמחי בר בישראל.
  2. זמזומית - מספר מינים מייצגים את הסוג בישראל, המין זמזומית מצויה הוא השכיח בניהם.
  3. חצב - החצב מצוי הוא הבולט מהסוג בישראל. 
  4. יקינתון - יקינתון מזרחי הוא היחיד מהסוג שגדל בצמחיית ישראל.
  5. יקינטונית - המין יקינטונית מעורקת הוא היחיד שגדל בר בישראל
  6. כדן - המין כדן נאה הוא השכיח מהסוג בצמחיית ישראל.
  7. כתריים - המין כתריים אדמדמים הוא היחיד שמיצג את הסוג בצמחיית ישראל.
  8. מצילות- מספר מינים נפוצים בר בישראל, הנפוץ בניהם הוא מצילות החוף.
  9. נץ-חלב - 10 מינים מייצגים את הסוג בצמחיית ישראל