תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

פוטוסינתזה


פוטוסינתזה הינה תהליך כימי שבאמצעותו אורגניזמים מייצרים אוכל, זהו תהליך כימי שהופך פחמן דו חמצני לתרכובות אורגניות באמצעות אור השמש. תהליך הפוטוסינתזה מתרחש בעיקר בצמחים אך סוגים רבים של אצות, חיידקים ופרוטיסטים מתקיימים באמצעותו.

האורגניזמים שמקבלים את האנרגיה שלהם ישירות מתגובות כימיות נקראים אוטוטרופים.

תהליך הפוטוסינתזה חשוב מאוד לחיים על פני כדור הארץ. רוב הצמחים תלויים בו באופן ישיר או עקיף, כל ממלכת החי תלויה בו בצורה עקיפה ולא תוכל להתקיים בלעדיו.

פוטוסינתזה יכולה להתרחש בדרכים שונות, הדרך הנפוצה ביותר היא:

פחמן דו חמצני + מים + אור ===> גלוקוז + חמצן

הגלוקוז מספק תזונה לצמח והחמצן מופרש לאוויר.