תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

קטניות


משפחת הקטניות (שם מדעי: Fabaceae ) מחולקת ל3 תת משפחות חשובות מאוד לאדם ולחי.

משפחת הקטניות נמנית מבין משפחות הצמחים החשובות לאדם, נכללים בה סוגי צמחים רבים המשמשים לחקלאות ולתעשיה.

תת המשפחות שבמשפחת הקטניות

  1. מימוסיים - מספר מינים מייצגים את תת המשפחה בישראל. מינים מוכרים במיוחד הם עצי השיטה.
  2. פרפרניים - מונה 300 סוגים. נציגים מוכרים בישראל הם תורמוס, שוש קירחשעועית, לוביה ובקיה.
  3. כליליים - מוכרת גם בשם "קסאלפיניים", עצי הבוהיניה מגוונת מוכרים ברוב חלקי הארץ. עצים נוספים הם החרוב וכליל החורש.