תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

משפחת הרב-רגליים


משפחת הרב-רגליים (שם מדעי: Polypodiaceae) כוללת למעלה מ-60 סוגים הכוללים יותר מאלף היא משפחת צמחים משתרכים.

כמעט כל הצמחים במשפחת הרב-רגליים הם אפיפיטיים אך חלקם יבשתיים.

הצמחים במשפחת הרב-רגליים מתאפיינים בעלים מנוצים או מפוצלים. הם מצויים בדרך כלל באיזורים שבהם האקלים לח (למשל; יערות הגשם).
מינים נפוצים בישראל מהמשפחה הם רב-רגל פשוט,