תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

אפרסמון


אפרסמון (שם מדעי :) הינו מין של עץ בעל פרי ממשפחת האבניים