תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

ברומליים


ברומליים (שם מדעי :Bromeliaceae) הינה משפחת צמחים המונה 62 סוגים הכוללים 3160 מיני סקולנטים וצמחים בשרניים.

כל הצמחים במשפחת הברומליים הם רב שנתיים, מינים רבים הם צמחים אפפיטיים ורבים נוספים הם סוקולנטים. מספר קטן של צמחים הם ליתופיטיים.

משפחת הברומליים מחולקת לשלוש תת משפחות:

  1. ברומליאידים(שם מדעי : Bromelioideae) - מונה 32 סוגים הכוללים כ860 מינים

    הסוג המוכר מתת המשפחה ברומליאידים הוא האננס. הסוג אכמאה נפוץ בישראל כצמח בית ומרפסת.

  2. טילנדסיואידים (שם מדעי :Tillandsioideae) - מונה 9 סוגים הכוללים כ1300 מינים

    סוגים ידועים בישראל מתת המשפחה טילנדסיואידים הם- גוזמניה, אריסאה וטילנדסיה.

  3. פיטקאירניואידים (שם מדעי :Pitcairnioideae) מונה 16 סוגים וכ1000 מינים, אין נציגים בישראל מתת המשפחה פיטקאירניואידים.