תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

ליתופיטיים


ליתופיט(שם מדעי : lithophyte) הם קבוצה של צמחים הנזונים מטל ומלחות גבוהה באויר.

רוב מיני הצמחים הליתופיטיים חיים בדרך כלל הסדקים של סלעים ובאיזורים אליהם מתנקזים מי גשמים.