תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

אספלנון הנקיקים


אספלנון הנקיקים (שם מדעי : Asplenium ruta-muraria) מין של שיח מסוג אספלנון שבמשפחת האספלניים.

שרך נפוץ מאוד בגרמניה, בישראל הוא צמח מוגן.