תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

לשישית הצבעים


לשישית הצבעים (שם מדעי :Chrozophora tinctoria) הינו מין של שיח עשבוני מסוג לשישית שבמשפחת החלבלוביים.