תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

לשישית מקומטת


לשישית הצבעים (שם מדעי :Chrozophora plicata) הינו מין של שיח עשבוני מסוג לשישית שבמשפחת החלבלוביים.