תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

לשישית השיח


לשישית השיח (שם מדעי : Chrozophora oblongifolia ) הינו מין של שיח עשבוני מסוג לשישית שבמשפחת החלבלוביים.