תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

חֲנָטָה


חֲנָטָה הינו השלב בו הפרחים המופרים של הצמח מתעברים והופכים לפירות. חנטה מלאה היא השלב בו הפרח משיר את כל העלים שלו ומותיר פרי פג (עובר קטן).

הפסוק "הַתְּאֵנָה חָנְטָה פַגֶּיהָ, וְהַגְּפָנִים סְמָדַר נָתְנוּ רֵיחַ;" הוזכר לראשונה בשיר השירים, פרק ב, י"ג. עד היום, תקופת החנטה של התאנה חופפת לתקופת הלבלוב והפריחה של הגפן.
בשונה מרוב הפירות המורכבים מגרעין אחד, התאנה מורכבת מתפרחת צפופה הנחנטת לאלפי פגים.

בתמונה : עץ תאנה חונט פגים.

חנטה של עץ תאנה

בתמונה : חנטים של עץ נקטרינה, בחלק העליון של הענף אפשר לראות את הפגים שנמצאים בשלב החנטה, ובחלק התחתון של הענף ניתן לראות פגים שנחנטו.

חנטה של נקטרינה

בתמונה : חנטים של עץ השקד מצוי

חנטה של שקד מצוי

בתמונה : חנטים של עץ זית.

חנטים של עץ זית