תפריט נגישות
צמח ישראלי - מגדיר צמחיית ישראל

מירטילוקקטוס גיאומטריזנס


מירטילוקקטוס גיאומטריזנס (שם מדעי :myrtillocactus geometrizans) הינו מין של קקטוס מהסוג מרטילוקקטוס שבמשפחת הצבריים.

מרטילוקקטוס